Mẫu hợp đồng cho thuê xe cẩu
Mẫu hợp đồng cho thuê xe cẩu

Mẫu hợp đồng cho thuê xe cẩu

Trần Ngọc Anh

24-05-2023

940 Lượt xem

Chia sẻ :

Đối với dịch vụ thuê các loại phương tiện vận tải lớn như xe tải, xe container hay xe cẩu, đều là các loại hình phương tiện có mức chi phí cao, thì việc ký kết một bản hợp đồng theo đúng quy chuẩn pháp luật là điều cần thiết để đảm bảo quyền lợi của cả đôi bên người thuê và người cho thuê. Dưới đây là mẫu hợp đồng cho thuê xe cẩu được cập nhật mới nhất năm 2023.

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Nha Trang, ngày … tháng … năm 20…

HỢP ĐỒNG THUÊ XE CẨU

Số: 24/2020/HĐDV

 

Căn cứ Bộ luật dân sự 2015;

Căn cứ Luật thương mại 2005;

Căn cứ vào nhu cầu và khả năng của các bên.

 

Hôm nay, ngày … tháng … năm 20…. Chúng tôi gồm có:

BÊN THUÊ (Sau đây gọi tắt là bên A):

Công ty: ……………………………………………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ:………………………………………………………………………………………………………………………………

Điện thoại:…………………………………………………………………………………………………………………………..

Đại diện theo pháp luật:……………………………………………………………………………………………………..

Mã số thuế:………………………………………………………………………………………………………………………….

Số tài khoản:………………………Tại ngân hàng:……………….Chi nhánh:………………………………………..

 

BÊN CHO THUÊ (Sau đây gọi tắt là bên B):

Công ty:………………………………………………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ:………………………………………………………………………………………………………………………………….

Điện thoại:……………………………………………………………………………………………………………………………

Đại diện theo pháp luật:………………………………………………………………………………………………………

Mã số thuế:…………………………………………………………………………………………………………………………..

Số tài khoản:………………………Tại ngân hàng:……………….Chi nhánh:…………………………………………

 

Hai bên cùng thỏa thuận ký hợp đồng số 01/2023/HĐDV với những nội dung sau:

Điều 1: Nội dung hợp đồng

Hai bên thỏa thuận bên B sẽ cho bên A thuê máy cẩu để phục vụ mục đích …………………………………………………………….với số lượng và chất lượng như sau:

 

STT     Tên xe            Loại xe           Năm sản xuất          Nguồn gốc    Biển kiểm soát

1

 

Điều 2: Thời gian và địa điểm thực hiện

– Thời gian bên B cho bên A thuê xe cẩu bắt đầu từ ngày …/…/… tới hết ngày …/…/… tất cả các ngày trong tuần kể cả các ngày lễ, Tết.

– Thời gian nhận xe: Bên A sẽ nhận xe cẩu từ bên B vào lúc …… h ngày …/…/….

– Địa điểm: Bên A sẽ thuê xe cẩu của bên B để thực hiện công việc tại …………………………………

 

Điều 3: Tiêu chí thực hiện

– Các thông số kỹ thuật của xe cẩu phải đạt tiêu chuẩn theo bảng ghi tại Phụ lục I Hợp đồng này.

– Xe cẩu phải được bảo trì để đảm bảo độ ổn định, vận hành tốt, tránh xảy ra sự cố trước khi cho bên A thuê.

– Xe cẩu phải có các giấy tờ chứng minh chất lượng, thông số  kỹ thuật đạt tiêu chuẩn, bảo hành; các giấy tờ đăng ký theo quy định của pháp luật.

– Trong thời gian cho bên A thuê, bên B không được phép cho một bên thứ ba bất kỳ khác thuê máy cẩu.

 

Điều 4: Mô tả công việc

……………………………………………………………………………………………………………………………..

 

Điều 5: Rủi ro

– Trong quá trình sử dụng máy, nếu máy gặp sự cố vì lý do khách quan, bên A sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm chi trả để khắc phục sự cố nếu có thiệt hại xảy ra.

– Trong trường hợp bên A gây hư hỏng, thất thoát máy móc thiết bị, bên A phải bồi thường cho bên B từ 30% – 100% giá trị máy móc, thiết bị tùy vào mức độ hư hại.

 

Điều 6: Biện pháp bảo đảm

– Ngay sau khi ký kết hợp đồng, bên A sẽ trả cho bên B số tiền là ……………. VNĐ (Bằng chữ:…………………) gọi là tiền đặt cọc để bảo đảm cho việc bên A sẽ giữ gìn, bảo quản, vận hành máy móc theo đúng thỏa thuận tại Hợp đồng này.

– Trong trường hợp bên A sử dụng máy móc không giữ gìn, bảo quản tốt theo thỏa thuận tại Hợp đồng này, bên B có tiền nhận số tiền trên ( cụ thể là ……………. VNĐ) để ……………………………………………………………………………………………………………………………..

– Trong trường hợp các bên thực hiện đúng nghĩa vụ của bản thân, bên A có quyền dùng số tiền này để trừ vào nghĩa vụ thanh toán của mình.

– Trong trường hợp việc không thực hiện được Hợp đồng này là do lỗi của cả hai bên, số tiền trên sẽ được giải quyết như sau:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

Điều 7: Giá trị hợp đồng

– Giá thuê máy cẩu hai bên thỏa thuận là ……………………. VNĐ/ tháng

– Giá trên đã bao gồm ………………………………………………………………………………………………………….

– Giá trên chưa bao gồm ………………………………………………………………………………………………………

– Trong quá trình thực hiện hợp đồng, mức giá cho thuê theo tháng sẽ không thay đổi. Ngoài ra, nếu trong quá trình thực hiện Hợp đồng này mà có phát sinh thêm các chi phí ngoài (bao gồm cả thuế/lệ phí/…) thì bên … sẽ gánh chịu các chi phí này.

 

Điều 8: Thanh toán

– Số tiền đã thỏa thuận tại Điều 7 sẽ được bên A trả cho bên B vào ngày …. hàng tháng (dương lịch).

Đối với tháng đầu tiên thuê sẽ thanh toán vào …/…/….

– Trình tự thanh toán: Trả hết trong một lần.

– Cách thức: Trả trực tiếp bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

 

Bên A sẽ trả trực tiếp cho :

Ông:………………………………….      Sinh năm:…………

Chức vụ:………………………

Chứng minh nhân dân số:………………….. do CA………… cấp ngày…./…../…….

 

Hoặc nếu thanh toán chuyển khoản thì sẽ theo thông tin sau:

Số tài khoản:……………………………………………………………………………………

Tại ngân hàng:……………………………Chi nhánh:………………………………………

 

Điều 9: Quyền và nghĩa vụ các bên

9.1. Quyền và nghĩa vụ bên A

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

9.2. Quyền và nghĩa vụ bên B

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Điều 10: Phạt vi phạm

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Điều 11: Bồi thường thiệt hại

………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Điều 12: Giải quyết tranh chấp

………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Điều 13: Thời hạn hiệu lực, kéo dài hợp đồng

………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Điều 14: Chấm dứt hợp đồng

14.1. Hợp đồng này sẽ được chấm dứt trong các trường hợp

……………………………………………………………………………………………………………………………………

14.2. Lý do khách quan chấm dứt hợp đồng

………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Điều 15: Hiệu lực hợp đồng

Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày …… tháng ….. năm …… đến ngày …… tháng ….. năm ………

Hai bên sẽ tổ chức họp và lập biên bản thanh lý hợp đồng này sau khi hết hiệu lực không quá 10 ngày. Bên ……….. có trách nhiệm tổ chức và chuẩn bị thời gian địa điểm thanh lý.

 

Hợp đồng này được làm thành …………… bản, có giá trị như nhau. Mỗi bên giữ ……… bản.

Ký tên AKý tên B
 
 
 
 
 
(Ký và ghi rõ họ tên)
 
 
 
 
 
(Ký và ghi rõ họ tên)
 
 

Tại sao cần ký kết hợp đồng cho thuê xe cẩu?

Thông qua hợp đồng, người ta sẽ xác định được quyền, nghĩa vụ của từng chủ thể. Đây chính là cơ sở để bảo vệ lợi ích trước pháp luật nếu xảy ra bất cứ tình huống phát sinh nào.

Không những thế, hợp đồng giúp giảm thiểu những rủi ro, tranh chấp xảy ra. Bởi trong đó có quy định cụ thể về hình thức, thời gian thuê xe cẩu. Đồng thời thể hiện rõ các điều khoản về các khoản chi phí hoặc bảo hiểm(nếu có).

Để quý khách có quá trình thuê xe cẩu tự hành được tốt, vừa tiết kiệm, vừa phù hợp với nhu cầu cẩu, hạ hay dùng xe của quý khách đạt hiệu quả cao, trước khi thuê xe bạn cần tham khảo về nắm chắc, nắm rõ về nhu cầu thuê xe cẩu của công ty, cá nhân mình, cũng như trọng lượng của xe cẩu, hay khối lượng của hàng. Trong quá trình giao dịch với nhau, mọi thay đổi đều được điều chỉnh bằng hợp đồng nguyên tắc và hợp đồng nguyên tắc chính là cơ sở để các bên tiến hành ký kết hợp đồng kinh tế chính thức.

 

Một số lưu ý quan trọng trong hợp đồng mà bạn cần nắm chắc

Ngoài việc hiểu rõ vai trò, nắm được quy định trong hợp đồng thuê xe cẩu, bạn còn phải “bỏ túi” cho mình một số lưu ý sau:

 • Hợp đồng thuê xe cẩu phải được thực hiện bằng văn bản để đảm bảo tính công bằng cho hai bên tham gia. Hợp đồng này dành cho cá nhân, tổ chức hoặc người đại diện pháp luật đứng ra ký kết.
 • Hợp đồng phải có đầy đủ các điều khoản cơ bản thể hiện rõ nội dung thuê và cho thuê xe tải. Đồng thời, dựa vào yêu cầu giữa các bên mà người thuê và đơn vị cho thuê có thể bổ sung thêm các điều khoản khác sao cho phù hợp.
 • Hợp đồng phải được làm thành hai bản, mỗi bên giữ một bản để đảm bảo quyền lợi cho mình khi ký kết hợp đồng.
 • Trong quá trình thực hiện hoặc trong thời gian hợp đồng còn hiệu lực, nếu một bên vi phạm hoặc làm trái điều khoản, bên còn lại có quyền đòi bồi thường theo đúng quy định của pháp luật.
 

Dịch vụ cho thuê xe cẩu của Vận tải Trần Ngọc Anh

Để phục vụ cho nhu cầu thuê xe cẩu của khách hàng tại Nha Trang, Trần Ngọc Anh cung cấp dịch vụ cho thuê xe cẩu 24/24h, đảm bảo chuyên nghiệp, minh bạch, an toàn. Với hơn 14 năm hình thành và phát triển và bằng uy tín, thương hiệu đã được khẳng định, chúng tôi cam kết đem đến sự hài lòng cho khách hàng và phục vụ với thái độ nhiệt tình, chu đáo nhất.

 

Tiêu chí của Công Ty TM DV Vận Tải Trần Ngọc Anh:

 • Chất lượng xe đảm bảo
 • Đội ngũ lái xe chuyên nghiệp
 • Tiết kiệm thời gian
 • Tiết kiệm chi phí
 • Đảm bảo an toàn và hạn chế rủi ro
 

Thông tin liên hệ:

 • Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Vận Tải Trần Ngọc Anh
 • Mã số thuế: 4201070999
 • Địa chỉ: 81 Thích Quảng Đức, Phường Phước Hải, Thành Phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa.
 • Hotline: 0905 379 376 hoặc 0944 582 479
 • Email: congtyvantaitranngocanh20@gmail.com

Chia sẻ :

THIẾT KẾ VÀ PHÁT TRIỂN BỞI  SWEETSOFT.

Phone0905 379 376messMessengerzaloZalo